261-06/20 Wykonanie „pod klucz” z własnych materiałów ekspozycji promującej polskie książki na targach książki w Pradze

05.03.2020 r.

Termin składania ofert: 13.03.2020 r. do godz. 11:00

13.03.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

01.04.2020 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty

15.04.2020 r.

Unieważnienie postępowania