Struktura organizacyjna

Instytut Książki
ul. Zygmunta Wróblewskiego 6
31-148 Kraków

tel. (+48) 12 61 71 900
fax: (+48) 12 62 37 682
biuro[at]instytutksiazki.pl

biuro w Warszawie:

ul. Foksal 17
00-372 Warszawa

tel. (+48) 22 551 59 10
warszawa[at]instytutksiazki.pl

NIP: 676-22-53-464
REGON: 356775805

Dyrektor:
Dariusz Jaworski

Zastępca Dyrektora ds. programowych
Krzysztof Koehler

Zastępca Dyrektora ds. organizacyjnych i finansowych
Ryszard Skrzypczak

ZESPÓŁ PROGRAMOWY

Promocja literatury polskiej za granicą

Promocja czytelnictwa w kraju
PROMOCJA I KONTAKT Z MEDIAMI
PROGRAMY DOTACYJNE MKiDN
PROGRAM WIELOLETNI KULTURA+
PRIORYTET BIBLIOTEKA+
INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK
MAK+
Sprzedaż systemu MAK+
Rozwój systemu MAK+
DZIAŁ WYDAWNICTW
Redakcja „Nowych Książek”
Redakcja „Literatury na Świecie”
Redakcja „Dialogu”
Redakcja „Twórczości”
Redakcja „Teatru”
Redakcja „Odry”
Redakcja  „Notatnika Teatralnego”
Redakcja „Teatru Lalek”
Redakcja „Akcentu”
KADRY I PŁACE
KSIĘGOWOŚĆ
ADMINISTRACJA