Struktura organizacyjna

Instytut Książki
ul. Zygmunta Wróblewskiego 6
31-148 Kraków

tel. (+48) 12 61 71 900
fax: (+48) 12 62 37 682
biuro[at]instytutksiazki.pl

biuro w Warszawie:

ul. Foksal 17
00-372 Warszawa

tel. (+48) 22 551 59 10
warszawa[at]instytutksiazki.pl

NIP: 676-22-53-464
REGON: 356775805

p.o. Dyrektor:
Robert Kaźmierczak

Zastępca Dyrektora ds. programowych
Krzysztof Koehler

Rada Programowa Instytutu Książki:
prof. dr hab. Grzegorz Nieć (przewodniczący)
mgr Barbara Schabowska (zastępca przewodniczącego)
dr hab. Lajos Pálfalvi
dr hab. Arkady Rzegocki, prof. UJ
prof. dr hab. Maciej Urbanowski