Status prawny

Instytut Książki jest państwową instytucją kultury utworzoną przez Ministra Kultury w dniu 1 grudnia 2003 roku.