Rachunek bankowy

Rachunek bankowy do płatności związanych z systemem bibliotecznym MAK+:

BGK O. w Krakowie
54 1130 1150 0012 1269 2720 0002