Dostęp do informacji publicznych

Dostęp do informacji nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu Książki 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu Książki  może być, zgodnie z art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępniona na wniosek. Wypełniony wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy przesłać listownie, na adres:

 

Instytut Książki Biuro w Warszawie
ul. Foksal 17
00-372 Warszawa

lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:

bip[at]instytutksiazki.pl