Statut

Statut Instytutu Książki z dnia 18 kwietnia 2014 r wraz z zarządzeniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia: 9 czerwca 2016 r., 14 grudnia 2016 r., 26 maja 2017 r. oraz 19 stycznia 2021 r.