Instrukcja obsługi

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) jest ogólnodostępnym portalem internetowym, o którym mowa w art. 9 ust. 1, ust. 3 oraz ust. 4 pkt. 1-2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

Portal Biuletynu Informacji Publicznej składa się z kilku podstawowych elementów:

 1. Menu górnego (belka nad główną częścią strony) zawierającego odsyłacze do strony głównej Instytutu Książki, mapy portalu oraz instrukcję obsługi.
 2. Części górnej  zawierającej wyszukiwarkę oraz opcje zmiany wielkości tekstu.
 3. Menu nawigacji (poniżej Menu górnego) wskazującego użytkownikowi aktualną pozycję na stronie.
 4. Menu głównego (po lewej stronie witryny) zawierającego odsyłacze do informacji publicznych takich jak status prawny i statut Instytutu Książki, czy struktura organizacyjna Instytutu.
 5. Właściwej treści strony zamieszczonej w środkowej części dokumentu. W tym miejscu będą pokazywać się treści poszczególnych odsyłaczy 

Podstawowym przeznaczeniem portalu jest prezentacja informacji, o których mowa w art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej, takich jak:

1)   Status prawny

2)   Przedmiot działania i kompetencje

3)   Struktura organizacyjna

4)   Majątek

5)   Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 

Wykaz skrótów oraz formatów plików stosowanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu Książki: 

 • BIP – Biuletyn Informacji Publicznej;
 • IK – Instytut Książki;
 • DW – Dział Wydawnictw
 • DKK – Dyskusyjne Kluby Książki
 • PZP – Prawo Zamówień Publicznych
 • KB – kilobajt;
 • MB – megabajt;
 • .pdf – Portable Document Format. Do odczytania dokumentów zapisanych w tym formacie niezbędny jest bezpłatny program Adobe Reader (do pobrania ze strony: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html);
 • .doc – dokument programu Microsoft Word. Do jego odczytania wystarczy bezpłatny program OpenOffice (do pobrania ze strony: https://www.openoffice.org/pl/);
 • .xls – dokument programu Microsoft Excel. Do jego odczytania wystarczy bezpłatny program OpenOffice (do pobrania ze strony: https://www.openoffice.org/pl/);