Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023