261-8/22 – Wykonanie „pod klucz” z własnych materiałów ekspozycji promującej polskie książki na Międzynarodowych Targach Książki w Londynie

Termin składania ofert do dnia 14.03.2022r. do godz. 12:00

***

Zestawienie ofert – 14.03.2022r. – załącznik poniżej

***

Informacja o wyborze oferty 15.03.2022r. – załącznik poniżej

***

Informacja o udzieleniu zamówienia 21.03.2022r.

Zamawiający informuje, że zamówienie pn.:  “Wykonanie „pod klucz” z własnych materiałów ekspozycji promującej polskie książki na Międzynarodowych Targach Książki w Londynie” – znak sprawy: 261-8/22, zostało udzielone w dniu 21.03.2022r. Wykonawcy Konsorcjum Firm: Lider – BUBSON EXPO KATARZYNA DOMINIAK ul. Królewskie Wzgórze 25/14, 80-283 Gdańsk, Partner – DYSTRYBUCJA POMORZE JANUSZ WIRKUS ul. Królewskie Wzgórze 25/14, 80-283 Gdańsk, Partner – 4E Sp. z o.o. ul. Królewskie Wzgórze 25/14, 80-283 Gdańsk.