261-11/19 Dystrybucja pakietów (książka i broszura) oraz materiałów promocyjnych (plakatów, kart, naklejek, przypinek, stojaków składanych) do bibliotek na terenie Polski

29.07.2019 r

Wyjaśnienia treści SWIZ nr 1

Termin składania ofert: 1.08.2019 r do godz. 11:00. Otwarcie ofert: godz. 11:15

Załączniki:
Download this file () [PDF]
Download this file () [DOC]
Download this file () [DOC]
Download this file () [PDF]
Download this file () [DOC]
Download this file () [PDF]4,87 MB
Download this file () [PDF]