Postępowania prowadzone zgodnie z przepisami ustawy PZP

261-5/21 – Usługa drukowania i dostawy materiałów dla Instytutu Książki w Krakowie w podziale na dwie części: Cz. 1 – karty plastikowe; Cz. 2 – ulotki składane, plakaty, naklejki małe, naklejki duże, zakładki, kostki, miarki, certyfikaty

Adres Platformy Zakupowej, na której prowadzone jest postępowanie: https://instytutksiazki.ezamawiajacy.pl …

Czytaj dalej…

261-4/21 Usługa dystrybucji dla Instytutu Książki w Krakowie w podziale na dwie części – cz. 1 i cz. 2: Cz. 1 – Usługa konfekcjonowania oraz dystrybucji pakietów obejmujących Wyprawki Czytelnicze oraz materiały promocyjne do bibliotek; Cz. 2 – Usługa przygotowania, konfekcjonowania i dystrybucji jednej serii przesyłek listowych oraz pakietów obejmujących Wyprawki Czytelnicze i Kreatywne Alfabety do szkół podstawowych

Adres Platformy Zakupowej, na której prowadzone jest postępowanie: https://instytutksiazki.ezamawiajacy.pl …

Czytaj dalej…

261-1/21 zmiana treści ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2, zmiana treści SWZ …

Czytaj dalej…

261-1/21 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / zmiana treści SWZ …

Czytaj dalej…