Postępowania prowadzone zgodnie z przepisami ustawy PZP

261-10/23 – Usługa drukowania i dostarczenia materiałów pomocniczych i promocyjnych dla bibliotek biorących udział w projekcie “Mała książka – wielki człowiek” dla dzieci w wieku 4-6 w podziale na dwie części

Adres Platformy Zakupowej, na której prowadzone jest postępowanie: https://instytutksiazki.ezamawiajacy.pl …

Czytaj dalej…