261-10/23 – Usługa drukowania i dostarczenia materiałów pomocniczych i promocyjnych dla bibliotek biorących udział w projekcie “Mała książka – wielki człowiek” dla dzieci w wieku 4-6 w podziale na dwie części

Adres Platformy Zakupowej, na której prowadzone jest postępowanie: https://instytutksiazki.ezamawiajacy.pl

Dokumentacja postępowania, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ, inne dokumenty zamówienia oraz informacje bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia udostępniane są na Platformie Zakupowej: https://instytutksiazki.ezamawiajacy.pl  

https://instytutksiazki.ezamawiajacy.pl/pn/instytutksiazki/demand/notice/public/100401/details

UWAGA: Oferty należy składać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z zapisami SWZ.