261-13/21 – „Świadczenie usług pocztowych dla Instytutu Książki w 2022 roku”

Adres Platformy Zakupowej, na której prowadzone jest postępowanie: https://instytutksiazki.ezamawiajacy.pl

Dokumentacja postępowania, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ, inne dokumenty zamówienia oraz informacje bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia udostępniane są na Platformie Zakupowej: https://instytutksiazki.ezamawiajacy.pl

https://instytutksiazki.ezamawiajacy.pl/pn/instytutksiazki/demand/notice/public/48177/details

UWAGA: Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej zgodnie z zapisami SWZ.