261-5/21 – Usługa drukowania i dostawy materiałów dla Instytutu Książki w Krakowie w podziale na dwie części: Cz. 1 – karty plastikowe; Cz. 2 – ulotki składane, plakaty, naklejki małe, naklejki duże, zakładki, kostki, miarki, certyfikaty

Adres Platformy Zakupowej, na której prowadzone jest postępowanie: https://instytutksiazki.ezamawiajacy.pl

Dokumentacja postępowania, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ, inne dokumenty zamówienia oraz informacje bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia udostępniane są na Platformie Zakupowej: https://instytutksiazki.ezamawiajacy.pl

https://instytutksiazki.ezamawiajacy.pl/pn/instytutksiazki/demand/notice/public/35304/details

UWAGA: Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej zgodnie z zapisami SWZ.