261-4/21 Usługa dystrybucji dla Instytutu Książki w Krakowie w podziale na dwie części – cz. 1 i cz. 2: Cz. 1 – Usługa konfekcjonowania oraz dystrybucji pakietów obejmujących Wyprawki Czytelnicze oraz materiały promocyjne do bibliotek; Cz. 2 – Usługa przygotowania, konfekcjonowania i dystrybucji jednej serii przesyłek listowych oraz pakietów obejmujących Wyprawki Czytelnicze i Kreatywne Alfabety do szkół podstawowych

Adres Platformy Zakupowej, na której prowadzone jest postępowanie: https://instytutksiazki.ezamawiajacy.pl

Dokumentacja postępowania, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ, inne dokumenty zamówienia oraz informacje bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia udostępniane są na Platformie Zakupowej: https://instytutksiazki.ezamawiajacy.pl

https://instytutksiazki.ezamawiajacy.pl/pn/instytutksiazki/demand/notice/public/34653/details

UWAGA: Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej zgodnie z zapisami SWZ.