Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku – aktualizacja 6-08-2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku – aktualizacja 6-08-2020