Obiekty służbowe stanowiące własność Instytutu Książki w Warszawie

  1. Lokal użytkowy ul. Foksal 17 w Warszawie o pow.  121,77 mkw.
    Podstawa prawna własności: Akt Notarialny Repertorium A numer 6782/2017 z dnia 18.07.2017 r
  2. Lokal użytkowy ul. Foksal 17 w Warszawie o pow. 180,61 mkw.
    Podstawa prawna własności: Akt Notarialny Repertorium A numer 6782/2017 z dnia 18.07.2017 r
  3. Lokal użytkowy ul. Górskiego 1 w Warszawie o pow. 58,56 mkw.
    Podstawa prawna własności: Akt Notarialny Repertorium A numer 820/2018 z dnia 22.01.2018 r