Kontrola przeprowadzona przez ZUS w latach 2010-2011

Protokół z kontroli z zakresu:

  1. Prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Instytut Ksiązki oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
  2. Ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu.
  3. Prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emertyalne i rentowe.
  4. Wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Załączniki:
Download this file (Wyniki kontroli) Wyniki kontroli [PDF]