Kontrola przeprowadzona przez NIK 2010

Wystąpienie pokontrolne z czynności kontrolnych w zakresie realizacji zadań przez Instytut Książki w Krakowie zadań w zakresie promocji literatury polskiej za granicą w latach 2009-2010 (I półrocze).

Załączniki:
Download this file (Wyniki kontroli) Wyniki kontroli [PDF]1,75 MB