Kontrola przeprowadzona przez MKiDN w 2012 r.

Wystąpienie pokontrolne z czynności kontrolnych przeprowadzanych od 22 sierpnia do 7 września 2011 r. w zakresie pełnienia przez Instytut Książki funkcji Operatora Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” w ramach Programu Wieloletniego Kultura+.