Kontrola przeprowadzona przez MKiDN w 2008 r.

Wystąpienie pokontrolne z czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniach od 05 do 16 maja 2008 r. w zakresie przestrzegania procedur obowiązujących Instytucję Zarządzającą przy udzielaniu dotacji na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego: Promocja czytelnictwa, priorytetu 2: Rozwój sektora książki i promocja czytelnictwa oraz dotacji budżetowych w latach 2006-2007.

Załączniki:
Download this file (Wyniki kontroli) Wyniki kontroli [PDF]3,59 MB