Kontrola przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w 2005 r.

Zalecenia pokontrolne w związku z przeprowadzoną w 2005 roku kontrolą w zakresie warunków przechowywania i ewidencjonowanie dokumentacji Instytutu Książki.