Postępowania prowadzone zgodnie z przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej