Struktura organizacyjna

Instytut Książki
ul. Z. Wróblewskiego 6
31-148 Kraków
(+48) 12 433 70 40
fax: (+48) 12 429 38 29
biuro[at]instytutksiazki.pl

Biuro w Warszawie:

Pl. Defilad 1 (Pałac Kultury i Nauki), IX piętro pok. 911
00-901 Warszawa
(+48) 22 656 63 86 lub 7 lub 8
fax: (+48) 22 656 63 89
e-mail: warszawa[at]instytutksiazki.pl
p.o. box 39 Warszawa 134, pl. Defilad 1 (PKiN)

NIP: 676-22-53-464
REGON: 356775805

Dyrektor:
Grzegorz Gauden
(+48) 12 433 70 40
g.gauden[at]instytutksiazki.pl

Zastępca Dyrektora ds. programowych
Elżbieta Kalinowska
(+48) 22 656 63 86 w.104
e.kalinowska[at]instytutksiazki.pl

Zastępca Dyrektora ds. organizacyjnych i finansowych
Ryszard Skrzypczak
(+48) 12 617 19 02
r.skrzypczak[at]instytutksiazki.pl

Główna Księgowa
Dorota Wygoda
(+48) 12 617 19 03
d.wygoda[at]instytutksiazki.pl

Sekretariat/ Kraków
Elżbieta Wierzchowska
(+48) 12 433 70 40
e.wierzchowska[at]instytutksiazki.pl

Sekretariat / Warszawa
Marzenna Krochmalska
(+48) 22 656 63 86
505 245 782
m.krochmalska[at]instytutksiazki.pl

Irena Puciłło
(+48) 22 656 63 86
i.pucillo[at]instytutksiazki.pl

ZESPÓŁ PROGRAMOWY

Promocja literatury polskiej za granicą
Agnieszka Rasińska-Bóbr /programy dla wydawców zagranicznych, nagroda Transatlantyk, targi książki/
(+48) 12 426 79 11
a.bobr[at]instytutksiazki.pl

Tomasz Pindel /programy dla tłumaczy, Kolegium Tłumaczy, nagroda Found in Translation, targi książki/
(+48) 12 426 74 01
t.pindel[at]instytutksiazki.pl

Ewa Wojciechowska /Program Translatorski ©POLAND, Sample Translations, targi książki, wydarzenia literackie za granicą /
(+48) 12 426 79 12
e.wojciechowska[at]instytutksiazki.pl

Promocja czytelnictwa w kraju
Piotr Kieżun /programy wsparcia bibliotek/
(+48) 22 656 63 86 w. 102
p.kiezun[at]instytutksiazki.pl

Marek Jurowski /programy wsparcia bibliotek/
(+48) 22 656 63 80
m.jurowski[at]instytutksiazki.pl

Szymon Kloska /festiwale, współpraca z partnerami zewnętrznymi/
(+48)12 426 74 00
s.kloska[at]instytutksiazki.pl

Portal internetowy i wydawnictwa Instytutu Książki
Izabella Kaluta (wydawca)
+48 12 426 79 10
i.kaluta[at]instytutksiazki.pl

Agata Picheta
(+48) 12 426 79 10
a.picheta[at]instytutksiazki.pl

PROMOCJA I KONTAKT Z MEDIAMI
Małgorzata Kanownik
(+48) 22 656 63 90, (+48) 505 245 837
m.kanownik[at]instytutksiazki.pl

BIBLIOTEKA I ARCHIWUM
Katarzyna Humeniuk
(+48) 12 426 74 02
k.humeniuk[at]instytutksiazki.pl

PROGRAMY DOTACYJNE MKiDN
Anna Tusiewicz /sekretarz/
(+48) 12 617 19 09, 694 267 776
a.tusiewicz[at]instytutksiazki.pl

Aleksandra Wielek /rozliczenia dotacji/
(+48) 12 617 19 10, 694 268 031
a.wielek[at]instytutksiazki.pl

PROGRAM WIELOLETNI KULTURA+ PRIORYTET BIBLIOTEKA+ INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK
Anna Figa /obsługa priorytetu/
(+48) 12 617 19 11
a.figa[at]instytutksiazki.pl

Joanna Bednarek /obsługa priorytetu/
(+48) 12 617 19 12
j.bednarek[at]instytutksiazki.pl

MAK+
infolinia (+48) 22 656 63 86, (+48) 22 656 63 97
dział techniczny 514 789 013
wsparcie techniczne: kontakt[at]makplus.pl

Tomasz Cieślik /kierownik/
(+48) 22 656 63 86
t.cieslik[at]makplus.pl

Rozwój systemu MAK+
centrala (+48) 22 656 63 86
kontakt[at]makplus.pl

Jakub Salamon /rozwój aplikacji, zarządzanie projektami/
(+48) 22 656 63 86
j.salamon[at]makplus.pl

Justyna Olejniczak /tester aplikacji, wsparcie użytkownika, informacje o zmianach w systemie/
(+48) 505 245 827
j.olejniczak[at]makplus.pl

Administratorzy wojewódzcy systemu MAK+
centrala (+48) 22 656 63 86
pomoc[at]makplus.pl

Krystyna Szubka /wsparcie merytoryczne klientów z zakresu formatu MARC21 oraz bibliografii regionalnej/
(+48) 505 245 807
k.szubka[at]makplus.pl

Piotr Byrski /administrator woj. mazowieckiego/
(+48) 505 245 801
p.byrski[at]makplus.pl

Bartłomiej Kania /administrator woj. małopolskiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego/
(+48) 505 245 836
b.kania[at]makplus.pl

Szymon Sokół /administrator woj. lubelskiego, podlaskiego/
(+48) 505 245 787,
s.sokol[at]makplus.pl

Łukasz Szymański /administrator woj. podkarpackiego/
(+48) 505 245 808
l.szymanski[at]makplus.pl

Wojciech Wiśniewski /administrator woj. warmińsko-mazurskiego/
(+48) 505 245 821
w.wisniewski[at]makplus.pl

Sprzedaż systemu MAK+

Agnieszka Pieniążek /informacje o systemie, instalacji, wymaganiach technicznych, prezentacje, sprzedaż/
(+48) 22 518 182 862
a.pieniazek[at]makplus.pl

Strategia i rozwój systemu MAK+
Sylwia Czub-Kiełczewska /umowy, rozliczenia, wystawianie faktur, konferencje, warsztaty, strategia, promocja/
(+48) 666 839 148
s.czub[at]makplus.pl

Artur Sawicki /konferencje, warsztaty, strategia, promocja/
(+48) 666 839 269
a.sawicki[at]makplus.pl

DZIAŁ WYDAWNICTW
Czasopisma wydawane na zlecenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
czasopisma[at]instytutksiazki.pl

Andrzej Peciak /szef działu/
(+48) 22 608 29 11
a.peciak[at]instytutksiazki.pl

Katarzyna Sosna /honoraria, kadry, rozliczenia/
(+48) 22 608 28 41
k.sosna[at]instytutksiazki.pl

Jolanta Strzałkowska /rozliczenia, prenumerata, umowy/
(+48) 22 608 23 74
j.strzalkowska[at]instytutksiazki.pl

Tomasz Woźniak /księgarnie, targi, strona www/
(+48) 22 608 28 41
t.wozniak[at]instytutksiazki.pl

Redakcja „Nowej Polszy”
nowpol[at]instytutksiazki.pl

Jerzy Pomianowski /redaktor naczelny/
(+48) 22 608-27-95

Ewangelina Skalińska/sekretariat/
(+48) 22 608-25-65

Redakcja „Ruchu Muzycznego”
redakcja[at]ruchmuzyczny.pl

Tomasz Cyz /redaktor naczelny/
(+48) 22 608-28-71

Hanna Palusińska /sekretariat/
(+48) 22 608-28-70

Redakcja „Nowych Książek”
noweksiazki[at]instytutksiazki.pl

Tomasz Łubieński /redaktor naczelny/
(+48) 22 826-70-36

Anna Stypułkowska /sekretariat/
(+48) 22 826 62 60

Redakcja „Literatury na Świecie”
litnasw[at]free.art.pl

Piotr Sommer /redaktor naczelny/
(+48) 22 827-47-91

Janina Gackowska /sekretariat/
(+48) 22 827-47-91

Redakcja „Dialogu”
dialog[at]instytutksiazki.pl

Jacek Sieradzki /redaktor naczelny
(+48) 22 608-28-81

Anna Wycech /sekretariat/
(+48) 22 608-28-80

Redakcja „Twórczości”
tworczosc[at]instytutksiazki.pl

Bohdan Zadura /redaktor naczelny/
(+48) 22 627-15-52

Małgorzata Brodacka /sekretariat/
(+48) 22 627-15-52

Redakcja „Teatru”
teatr[at]teatr-pismo.pl

Jacek Kopciński /redaktor naczelny/
(+48) 22 692-88-19

Ewelina Ambroziak /sekretariat/
(+48) 22 692-88-18

Redakcja „Odry”
odra[at]odra.net.pl

Mieczysław Orski /redaktor naczelny/

Natalia Wielęgowska /sekretariat/
(+48) 71 343 55 16

Redakcja „Notatnika Teatralnego”
notatnikteatralny[at]wp.pl

Krzysztof Mieszkowski /redaktor naczelny/

Marzena Sadocha /sekretariat/
(+48) 501 188 917

Redakcja „Teatru Lalek”
teatrlalek[at]wp.pl

Lucyna Kozień /redaktor naczelna/

Redakcja „Akcentu”
Akcent_pismo[at]instytutksiazki.pl

Bogusław Wróblewski /redaktor naczelny/

Elżbieta Kusek /sekretariat/
(+48) 81 532 74 69

KADRY I PŁACE
Alicja Krygier /rozliczanie wynagrodzeń i umów cywilnych, zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu/
(+48) 12 617 19 15
a.krygier[at]instytutksiazki.pl

Elżbieta Żmuda /rozliczenia i zgłoszenia ZUS, druki RMUA, sprawy emerytalne /
(+48) 12 617 19 16
e.zmuda[at]instytutksiazki.pl

KSIĘGOWOŚĆ
Magdalena Zaszczudłowicz /rozliczenia gotówkowe, wystawianie faktur za targi książki/
(+48) 12 617 19 04
m.zaszczudlowicz[at]instytutksiazki.pl

Magdalena Drożdz /kontrola i wystawianie potwierdzeń sald, wezwania do zapłaty/
(+48) 12 617 19 13
m.drozdz[at]instytutksiazki.pl

Anna Surga /rozliczanie podróży służbowych i kosztów delegacji /
(+48) 12 617 19 14
a.surga[at]instytutksiazki.pl

ADMINISTRACJA
Jerzy Wnuk /kierownik/
(+48) 12 617 19 05
j.wnuk[at]instytutksiazki.pl

Karol Kriszpin /zaopatrzenie, inwentura majątku/
(+48) 12 617 19 06
k.kriszpin[at]instytutksiazki.pl