261-03/19 Wykonanie „pod klucz” z własnych materiałów ekspozycji promującej polskie książki na targach książki dla dzieci w Bolonii

18.03.2019 r.

Zamawiający informuje, że zamówienie na wykonanie „pod klucz” z własnych materiałów ekspozycji promującej polskie książki na targach książki w Bolonii, postępowanie 261-03/19, zostało udzielone wykonawcy: 4e sp. z o.o. ul. Królewskie Wzgórze 25/14, 90-283 Gdańsk w dniu 04.03.2019 r.