261-01/19 Wykonanie „pod klucz” z własnych materiałów ekspozycji promującej polskie książki na targach książki w Londynie

21.02.2019 r. 

Zamawiający informuje, że zamówienie na wykonanie „pod klucz” z własnych materiałów ekspozycji promującej polskie książki na targach książki w Londynie, postępowanie 261-01/19, zostało udzielone wykonawcy: 4e sp. z o.o. ul. Królewskie Wzgórze 25/14, 90-283 Gdańsk w dniu 15.01.2019 r.