261-11/17 Zapewnienie udziału w koprodukcji 12 odcinków programu telewizyjnego poświęconego tematyce książkowej wraz z zapewnieniem jego emisji

Instytut Książki informuje o udzieleniu zamówienia publicznego w postępowaniu pn. "zapewnienie udziału w koprodukcji 12 odcinków programu telewizyjnego poświęconego tematyce książkowej wraz z zapewnieniem jego emisji". Zamówienie zostało udzielone Wykonawcy Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, Oddział Terenowy Kraków, ul. Krzemionki 30, 30-525 Kraków w dniu 08.09.2017 r. za kwotę 265.798,38 zł brutto.