261-14/17 Wykonanie „pod klucz” z własnych materiałów ekspozycji promującej polskie książki na targach książki we Frankfurcie nad Menem

Instytut Książki informuje o udzieleniu zamówienia na wykonanie "pod klucz" z własnych materiałów ekspozycji promującej polskie książki na targach książki we Frankfurcie nad Menem. Zamówienie zostało udzielone Wykonawcy 4e sp. z o.o., ul. Królewskie Wzgórze 25/14, 80-283 Gdańsk w dniu 08.09.2017 r. za kwotę 170.000,00 zł brutto.