261-04/17 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Instytut Książki w Krakowie informuje o zawarciu na podstawie art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017, poz. 862 z późn. zm.) umowy na:
 
- Organizację i przeprowadzenie studiów podyplomowych dla księgarzy w ramach Polskiej Akademii Księgarstwa
 
Zamówienie zostało udzielone w dniu 23.06.2017 r. na rzecz Polskiej Izby Książki z siedzibą w Warszawie przy ul. Oleandrów 8 za kwotę maksymalną 283.000,00 złotych brutto.