261-04/17 Organizacji i przeprowadzenia studiów podyplomowych dla księgarzy w ramach Polskiej Akademii Księgarstwa

261-04/17
Instytut Książki w Krakowie informuje, że zamierza na podstawie art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017, poz. 862 z późn. zm.) zawrzeć umowę na:
 
- organizację i przeprowadzenie studiów podyplomowych dla księgarzy w ramach Polskiej Akademii Księgarstwa