261-12/16 Informacja o udzieleniu zamówienia

  • Drukuj

Zamówienie na przygotowanie Gali otwarcia roku Josepha Conrada w Warszawie, numer sprawy 261-12/16, zostało udzielone w dniu 07.12.2016 r. wykonawcy: Top Production Dariusz Przebinda, ul. Zygmunta Wyrobka 10, 30-217 Kraków