261-12/16 Zapytanie ofertowe na przygotowanie Gali otwarcia roku Josepha Conrada w Warszawie

261-12/16

Zamawiający informuje, że zamierza zawrzeć umowę na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych na przygotowanie dla Zamawiającego:

Gali otwarcia roku Josepha Conrada w Warszawie (19 grudnia 2016 r.)