261-02/k/16 Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia na Zorganizowanie wystawy Book Expo America/BookCon w Chicago w dniach 11-14.05.2016 r.

  • Drukuj
21.03.2016 r.
Zamawiający informuje, że nie udzielił zamówienia na podstawie art. 4 ust. 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro na "zorganizowanie wystawy Book Expo America/BookCon w Chicago w dniach 11-14.05.2016 r."