261-08/k/15 Informacja o udzieleniu zamówienia – organizacja cyklu zajęć z edukacji kulturalnej

Instytut Książki w Krakowie, ul. Zygmunta Wróblewskiego 6, 31-148 Kraków, informuje o zawarciu na podstawie art. 4 ust. 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych umowy na:
 
- organizację zajęć z edukacji kulturalnej mających na celu podniesienie kompetencji kulturowych bibliotekarzy w zakresie aktywizowania społeczności lokalnej wokół książki poprzez jeszcze bardziej skuteczne, efektywne i ciekawe promowanie kultury literackiej (Warszawa, 30 listopada-2grudnia 2015)
 
- organizację zajęć z edukacji kulturalnej mających na celu podniesienie kompetencji kulturowych bibliotekarzy w zakresie poznania technik badawczych służących poznaniu społeczności lokalnej i ich potrzeb kulturowych (część III: Warszawa, 14-16 grudnia 2015)
 
Zamówienie zostało udzielone w dniu 23.11.2015 r. na rzecz Agencji Promocyjnej OKO Iwona Haberna z siedzibą w Krakowie przy ul. Sucha 1/13, za cenę 80.000,00 złotych brutto.