261-06/k/15 informacja o udzieleniu zamówienia - organizacja seminarium

Instytut Książki w Krakowie, ul. Zygmunta Wróblewskiego 6, 31-148 Kraków, informuje o zawarciu na podstawie art. 4 ust. 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych umowy na:
 
- organizację seminarium Nowe koncepcje – nowe biblioteki. Praktyczne przykłady z czterech krajów europejskich (Warszawa, 27 października 2015).
 
Zamówienie zostało udzielone w dniu 16.10.2015 r. na rzecz Wykonawcy: Formuła Paweł Świątkiewicz z siedzibą w Warszawie przy ul. Ciechocińskiej 15/43, za cenę 35.500,00 złotych brutto.