261-04/k/15 Zapytanie ofertowe – organizacja cyklu zajęć z edukacji kulturalnej

Instytut Książki w Krakowie, ul. Zygmunta Wróblewskiego 6, 31-148 Kraków, informuje o zawarciu na podstawie art. 4 ust. 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych umowy na:

- organizację zajęć z edukacji kulturalnej mających na celu podniesienie kompetencji kulturowych bibliotekarzy z zakresie poznania współczesnych trendów w literaturze polskiej i światowej, aby stali się przewodnikami po świecie książki oraz aktywizowania społeczności lokalnej wokół książki poprzez jeszcze bardziej skuteczne, efektywne i ciekawe promowanie kultury literackiej (Warszawa, 9-11 września 2015),

- organizację zajęć z edukacji kulturalnej mających na celu podniesienie kompetencji kulturowych bibliotekarzy z zakresie poznania współczesnych trendów w literaturze polskiej i światowej, aby stali się przewodnikami po świecie książki oraz aktywizowania społeczności lokalnej wokół książki poprzez jeszcze bardziej skuteczne, efektywne i ciekawe promowanie kultury literackiej (Warszawa, 15-17 września 2015).

Zamówienie zostało udzielone w dniu 01.09.2015 r. na rzecz Agencji Promocyjnej OKO Iwona Haberna z siedzibą w Krakowie przy ul. Sucha 1/13, za cenę 83.449,00 złotych brutto.