261-08/k/15 Zapytanie ofertowe – organizacja cyklu zajęć z edukacji kulturalnej

261-08/k/15

Zamawiający informuje, że zamierza zawrzeć umowę na podstawie art. 4 ust. 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych na:
- organizację zajęć z edukacji kulturalnej mających na celu podniesienie kompetencji kulturowych bibliotekarzy w zakresie aktywizowania społeczności lokalnej wokół książki poprzez jeszcze bardziej skuteczne, efektywne i ciekawe promowanie kultury literackiej (Warszawa, 30 listopada-2grudnia 2015)

- organizację zajęć z edukacji kulturalnej mających na celu podniesienie kompetencji kulturowych bibliotekarzy w zakresie poznania technik badawczych służących poznaniu społeczności lokalnej i ich potrzeb kulturowych (część III: Warszawa, 14-16 grudnia 2015)