261-07/k/15 Organizacja studiów podyplomowych dla księgarzy w ramach Polskiej Akademii Księgarstwa

261-07/k/15
Instytut Książki w Krakowie, ul. Zygmunta Wróblewskiego 6, 31-148 Kraków, informuje, że zamierza zawrzeć umowę na podstawie art. 4 ust. 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych na:

- organizację studiów podyplomowych dla księgarzy w ramach Polskiej Akademii Księgarstwa