261-06/k/15 zapytanie ofertowe - organizacja seminarium

261-06/k/15
Zamawiający informuje, że zamierza zawrzeć umowę na podstawie art. 4 ust. 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych na:

- organizację seminarium Nowe koncepcje – nowe biblioteki. Praktyczne przykłady z czterech krajów europejskich (Warszawa, 27 października 2015)