261-05/k/15 Udzielenie zamówienia – organizacja cyklu zajęć z edukacji kulturalnej

Zamawiający informuje o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 4 ust. 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych na:
- organizację zajęć z edukacji kulturalnej mających na celu podniesienie kompetencji kulturowych bibliotekarzy w zakresie poznania technik badawczych służących poznaniu społeczności lokalnej i ich potrzeb kulturowych (część I: Warszawa, 19-22 października 2015)
- organizację zajęć z edukacji kulturalnej mających na celu podniesienie kompetencji kulturowych bibliotekarzy w zakresie poznania technik badawczych służących poznaniu społeczności lokalnej i ich potrzeb kulturowych (część II: Warszawa, 23-27 listopada 2015)
- organizację zajęć z edukacji kulturalnej mających na celu podniesienie kompetencji kulturowych bibliotekarzy w zakresie tworzenia koncepcji i organizacji wydarzeń i kampanii literackich (Warszawa, 10-11 grudnia 2015)

Zamówienie zostało udzielone w dniu 09.10.2015 r. na rzecz firmy Agencja Promocyjna OKO Iwona Haberny z siedzibą w Krakowie przy ul. Sucha 1/13, za cenę 102.200,00 złotych brutto.