261-05/k/15 Zapytanie ofertowe – organizacja cyklu zajęć z edukacji kulturalnej

261-05/k/15
Zamawiający informuje, że zamierza zawrzeć umowę na podstawie art. 4 ust. 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych na:
- organizację zajęć z edukacji kulturalnej mających na celu podniesienie kompetencji kulturowych bibliotekarzy w zakresie poznania technik badawczych służących poznaniu społeczności lokalnej i ich potrzeb kulturowych (część I: Warszawa, 19-22 października 2015)
- organizację zajęć z edukacji kulturalnej mających na celu podniesienie kompetencji kulturowych bibliotekarzy w zakresie poznania technik badawczych służących poznaniu społeczności lokalnej i ich potrzeb kulturowych (część II: Warszawa, 23-27 listopada 2015)
- organizację zajęć z edukacji kulturalnej mających na celu podniesienie kompetencji kulturowych bibliotekarzy w zakresie tworzenia koncepcji i organizacji wydarzeń i kampanii literackich (Warszawa, 10-11 grudnia 2015)