261-04/k/15 Zapytanie ofertowe – organizacja cyklu zajęć z edukacji kulturalnej

261-04/k/15 Zapytanie ofertowe na:
- organizację zajęć z edukacji kulturalnej mających na celu podniesienie kompetencji kulturowych bibliotekarzy z zakresie poznania współczesnych trendów w literaturze polskiej i światowej, aby stali się przewodnikami po świecie książki oraz aktywizowania społeczności lokalnej wokół książki poprzez jeszcze bardziej skuteczne, efektywne i ciekawe promowanie kultury literackiej (Warszawa, 9-11 września 2015),
- organizację zajęć z edukacji kulturalnej mających na celu podniesienie kompetencji kulturowych bibliotekarzy z zakresie poznania współczesnych trendów w literaturze polskiej i światowej, aby stali się przewodnikami po świecie książki oraz aktywizowania społeczności lokalnej wokół książki poprzez jeszcze bardziej skuteczne, efektywne i ciekawe promowanie kultury literackiej (Warszawa, 15-17 września 2015).