261-03/k/15 Informacja o udzieleniu zamówienia - organizacja cyklu zajęć z edukacji kulturalnej

  • Drukuj

261-03/k/15 Zapytanie ofertowe – organizacja cyklu zajęć z edukacji kulturalnej (wykładów połączonych z warsztatami) mających na celu podniesienie kompetencji kulturalnych bibliotekarzy w zakresie: 

- tworzenia koncepcji i organizacji imprez;
- skutecznego i szerokiego wykorzystania nowych mediów oraz zrozumienia ich roli jako nowego kanonu komunikacji społecznej;
- znajomości współczesnego życia literackiego; 
- znajomości współczesnych trendów artystycznych;
- podstaw działań promocyjnych;
- umiejętności pozyskiwania środków.
(Festiwal Miłosza. Kraków, 13-17 maja 2015; Festiwal Literacki Sopot. Sopot, 19-23 sierpnia 2015; Bruno Schulz Festiwal. Wrocław, 14-18 października 2015; Festiwal Literatury Kobiecej „Pióro i Pazur”. Siedlce, 14-18 października 2015; Festiwal Conrada. Kraków, 21-25 października 2015; Puls Literatury. Łódź, 3-7 grudnia 2015)
 
Zamówienie zostało udzielone w dniu 11.05.2015 r. na rzecz firmy EMG Ewa Mańkowska - Grin z siedzibą w Krakowie przy ul. Miodowa 6/1, za cenę 138.000,00 złotych brutto.