261-01/k/15 Informacja o udzieleniu zamówienia - organizacja seminarium „Biblioteka 2020 czyli nowe wyzwania dla bibliotek publicznych” (Kraków, 15 kwietnia 2015)

  • Drukuj

261-01/k/15 Zapytanie ofertowe - organizacja seminarium „Biblioteka 2020 czyli nowe wyzwania dla bibliotek publicznych” (Kraków, 15 kwietnia 2015).

Zamówienie zostało udzielone w dniu 27.03.2015 r. na rzecz Krakowskiego Biura Festiwalowego z siedzibą w Krakowie przy ul. Olszańskiej 7, za cenę 56.909,00 złotych brutto.