261-03/k/14 Zapytanie ofertowe - Edukacja kulturalna bibliotekarzy w 2014 r w podziale na IX części

Zapytanie ofertowe - Edukacja kulturalna bibliotekarzy w 2014 r w podziale na IX części.

 
Zamówienie zostało udzielone w dniu 25.08.2014 r. w całości firmie Agencja Promocyjna OKO lwona Haberny z siedzibą w Krakowie przy ul. Sucha 1/13, za cenę 307.500,00 złotych brutto.