Zapytanie ofertowe - Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2014

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i realizację cyklów zajęć z zakresu edukacji kulturalnej bibliotekarzy - Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2014
 
Zamówienie zostało udzielone w dniu 05.06.2014 r. w całości firmie Agencja Promocyjna OKO lwona Haberny z siedzibą w Krakowie przy ul. Sucha 1/13, za cenę 83.000 złotych brutto.