Konkurs na opracowanie koncepcji kampanii społecznej Mała książka – wielki człowiek, promującej czytanie od narodzin - zmiana terminu składania wniosków

27.02.2019 r.
Zmiana terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
UWAGA! Nowy termin: 01.03.2019 r., do godz. 12:00
 
 
26.02.2019 r.
Wyjaśnienia treści Regulaminu
 
21.02.2019 r.
Konkurs na opracowanie koncepcji kampanii społecznej Mała książka – wielki człowiek, promującej czytanie od narodzin
 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - 28.02.2019 r., do godz. 12:00