261-04/14 Przeprowadzenie kampanii reklamowej projektu ORT: Wiersze z Islandii/Wiersze z Polski na nośnikach reklamy zewnętrznej (Warszawa) w ramach projektu ORT: Wiersze z Islandii/Wiersze z Polski, finansowanego z funduszy EOG, pochodzących z Islandii,

Przeprowadzenie kampanii reklamowej projektu ORT: Wiersze z Islandii/Wiersze z Polski na nośnikach reklamy zewnętrznej (Warszawa) w ramach projektu ORT: Wiersze z Islandii/Wiersze z Polski, finansowanego z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych – reklama na billboardach z prawem opcji

 

10.04.2014 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania