261-19/13 Konkurs jednoetapowy o wartości poniżej 200 000 Euro na opracowanie koncepcji architektonicznej Kolegium Tłumaczy Instytutu Książki przy ul. Wróblewskiego 6 w Krakowie

Regulamin Konkursu oraz ogłoszenie o konkursie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 524724-2013 są dostępne do ściągnięcia poniżej.
 
Inwentaryzacja architektoniczna (załącznik nr 13) oraz mapa do celów projektowych oklauzulowana (załącznik nr 14) jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego za pośrednictwem protokołu FTP pod adresem:
login: konkurs
hasło: wroblewskiego6
 
30.12.2013 r.
Wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu
 
20.01.2014 r.
Informacja o zmianach terminów (w tym terminu składania prac)
 
27.01.2014 r.
Informacja o zmianach terminów nr 2 (w tym terminu składania prac)
 
10.02.2014 r. 
Informacja o wynikach konkursu