Świadczenie usług pocztowych na rzecz Instytutu Książki w zakresie prenumeraty czasopism

  • Drukuj

Termin składania ofert: 19.12.2013 r., godz. 10:00.

Uwaga. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 16.12.2013 r.

 

23.12.2013 r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty